Crucigrama

Alteracions

0 Me gusta

Mots encreuats sobre les alteracions. Hi ha imatges i definicions

Adelaida
Ordenar Palabras

Signes de dinàmica. ORDENA

2 Me gusta

Ordena els signes de dinàmica de més fluix a més fort. Per fer-ho has de clicar les paraules una per una.

Adelaida
Mapa Interactivo

Les NOTES en el PIANO (selecció)

0 Me gusta

Què he de fer? Assenyala les notes en el teclat del piano.

Adelaida
Mapa Interactivo

Les NOTES en el PIANO (complet)

22 Me gusta

Què he de fer? Assenyala les notes en el teclat del piano.

Adelaida
Mapa Interactivo

La partitura. Nivell MIG

0 Me gusta

Identifica els diferents elements de la partitura

Adelaida
Test

Qualitats del so. Representació gràfica. TEST amb IMATGES

0 Me gusta

Quins símbols representen les qualitats del so en una partitura?

Adelaida
Mapa Interactivo

La partitura. Nivell MIG ALT

0 Me gusta

Identifica els diferents elements de la partitura

Adelaida
Mapa Interactivo

Els GRAUS de l'ESCALA.

16 Me gusta

Quins són els graus principals de l'ESCALA? Quin nom tenen?

Adelaida
Mapa Interactivo

L'ESCALA. Tons i semitons

28 Me gusta

Què has de fer? Has d'escriure la distància que hi ha entre les notes de l'escala de DO. I escriure si hi ha 1 to o 1 semito.

Adelaida
Mapa Interactivo

L'ESCALA musical. Tipus d'escales

28 Me gusta

Observa i escolta els diferents tipus d'escales.

Adelaida
Test

Les Alteracions. TEST complet

0 Me gusta

Respon les preguntes d'aquest test sobre les alteracions.

Adelaida
Test

Melodia. Característiques de la línia melòdica. Nivell Mitjà

12 Me gusta

Respon aquestes preguntes sobre la línia melódica i les seves característiques

Adelaida
Mapa Interactivo

El so. Ones sonores. INTENSITAT

15 Me gusta

Diferencia les ones sonores segons la intensitat que representen

Adelaida
Test

Els signes de prolongació. TEST

2 Me gusta

Contesta les preguntes d'aquest test sobre els signes de prolongació musical

Adelaida
Mapa Interactivo

Intervals. ÀMBIT

27 Me gusta

Quin és l'àmbit de cada interval. Per fer-ho has d'escriure un número en cada casella.

Adelaida
Test

Qualitats del so. Avaluació Inicial. TEST sense audicions

0 Me gusta

Avaluació inicial sobre el so i les seves qualitats. NO conté audicions

Adelaida
Mapa Interactivo

Figures Musicals ANOMENA

0 Me gusta

Posa el nom a les figures musicals

Adelaida
Mapa Interactivo

Figures Musicals ORDENA

0 Me gusta

Ordena les figures musicals de menys a més durada

Adelaida
Mapa Interactivo

Silencis Musicals ANOMENA

0 Me gusta

Posa el nom als silencis

Adelaida
Mapa Interactivo

Silencis Musicals ORDENA

0 Me gusta

Ordena els silencis musicals de menys a més durada. Posa un número

Adelaida

< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Siguiente >

257 Actividades

Adelaida Ibañez

15 de julio de 2010

Curso de Educaplay, Gratis!