8989 Resultados
Relacionar Mosaico

Mosaïc

0 Me gusta

Cerca la fotografia real de cada animal i la seva representació en dibuix i clica sobre ells

Laura
Sopa

Sopa de lletres

0 Me gusta

Cerca paraules relacionades amb el món animal

Laura
Relacionar

Uneix

1 Me gusta

Cerca l'opció correcta

Laura
Ordenar Letras

Ordena lletres

0 Me gusta

Ordena les lletres per formar paraules dels tipus d'animals que hi ha

Laura
Relacionar Columnas

Relaciona

0 Me gusta

Uneix cada animalet del bosc amb el seu pare o mare

Laura
Crucigrama

Mots encreuats

1 Me gusta

Emplena els mots encreuats amb noms d'animals de granja

Laura
Completar

Completa

0 Me gusta

Completa els espais en blanc amb la paraula que creguis correcta

Laura
Adivinanza

Endevina endevinalla

0 Me gusta

Endevina la resposta correcta

Laura
Test

Explicacions i curiositats...

3 Me gusta

Què recordes d'algunes qüestions que han estat explicades a classe en el decurs d'aquest tema sobre climes i paisatges?

Miquel
Crucigrama

Climogrames i climes

3 Me gusta

Climogrames i climes

Miquel