2 Resultados
Crucigrama

Verbos do modo Indicativo.

2 Me gusta

Completa o encrucillado coas formas verbais correspondentes, todas elas do modo indicativo.

susana
Relacionar

OS TEMPOS VERBAIS

3 Me gusta

Os alumnos deben identificar o tempo dunha serie de formas verbais.

Ana