New Activity

Educaplay

All the activities
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
Erol Kavas

Erol Kavas

4 Activities

Member since: 09th of May 2017

Fill in the Blanks

Boşluk Doldurma

0 Like

Hedef / Kazanım :Tekstil Teknolojisi dersi alan Öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları ve karıştırma ihtimalleri yüksek olan bazı kavramları görsel oyun eşliğinde...

Erol
Matching Columns Game

Tekstil Terminolojisi

0 Like

Hedef / Kazanım : Öğrencilerin Tekstil Teknolojisi Dersinde Gördükleri Kavramları Pekiştirmek Hedef Kitle : Meslek Lisesi 10. Sınıf Öğrencileri

Erol
Matching Game

Teksilde Kullanılan Kavramlar

0 Like

Hedef/Kazanım; Bu Eğitsel oyunun hedefi öğrencilerin Tekstil Teknolojisi derslerinde öğrendikleri terminoloji pekiştirmektir. Hedef Grup : Meslek Lisesi 10....

Erol
Crossword puzzle

dokuma bilgisi

0 Like

Hedef / Kazanım : Tekstil Teknoloji Dersi Öğrencileri Dokuma teknolojisi kavramlarını öğrenir.

Erol