New Activity

Educaplay

All the activities
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
Jessica Iglesias Baz

Jessica Iglesias Baz

8 Activities

Member since: 12th of July 2018

Memory Game

Que teñen en común?

0 Like

Busca o lexema que une as dúas imaxes

Jessica
Matching Game

Formación feminino e plural

0 Like

Forma o feminino ou o plural das seguintes palabras

Jessica
Matching Game

Cantigas de amor e de amigo

0 Like

Características das cantigas de amor e de amigo

Jessica
Matching Game

Sintaxe

0 Like

Distinguimos tres niveis: Oración/ Sintagma/ Clase de palabra

Jessica
Slideshow

O til diacrítico

0 Like

O til diacrítico en galego. Unha explicación teórica

Jessica
Collection

Colección de bienvenida de Jessica Iglesias Baz

1056 Like

Colección de bienvenida creado para presentar los tickets de Jessica Iglesias Baz

Jessica
Map Quiz

O mapa da lusofonía

0 Like

Procurar e coñecer os países onde se fala portugués

Jessica
Matching Game

Prefixos e sufixos

0 Like

Relaciona os prefixos e sufixos co seu significado correspondente

Jessica