Her activities

 • Matching Game

  Relaciona les paraules que tinguen sons similars. ...

 • Memory Game

  Hauràs d'aparellar els mots ocults que siguen semblants en català i anglès....

 • Crossword Puzzle

  Vocabulari

  Crossword Puzzle

  Hauràs de traduir les paraules que apareixen a l'área de definició (ja siguen anglès-català o català-anglès) i posar-les al lloc corresponent del encreuat....