His activities

  • Matching Columns Game

    Water in de Wereld

    Matching Columns Game

    De leerlingen moeten het woord water in verschillende talen, verbinden met de juiste taal.