His activities

 • Matching Columns Game

  Verbs relacionats.

  Matching Columns Game

  Relaciona els verbs amb la seua definició.

 • Memory Game

  Verbs emparellats.

  Memory Game

  Emparella els verbs amb la seua definició.

 • Crossword Puzzle

  crucigrama verbal

  Crossword Puzzle

  Completa el crucigrama (poseu-lo sense accents i ç, no servixen, compostos s'escriuen junts).