His activities

  • Matching Game

    Accentuació

    Matching Game

    Quines paraules porten accent obert i quines tancat.

  • Quiz

    Tria quina d' aquestes opcions conté l' acentuació adequada de la paraula corresponent.