His activities

 • Memory Game

  En aquesta activitat has de relacionar les paraules amb les seues característiques (ten precaució però els accents no estan posats).

 • Dictation Game

  Dictat Accents

  Dictation Game

  En aquesta activitat has d'escriure correctament el que has escoltat, pots tornar a escoltar la frase les vegades que ten venguen bé.

 • Crossword Puzzle

  Crucigrama

  Crossword Puzzle

  Endevina les paraules amb la descripció d'aquestes, pots començar per la que vulgues clicant damunt d'ella.