Her activities

 • Matching Game

  Relaciona.

  Matching Game

  Relaciona totes les paraules amb el seu nombre i gendre corresponent.

 • Fill in the Blanks Game

  Completa aquestes oracions.

  Fill in the Blanks Game

  Contesta correctament als espais buits.

 • Word Search Puzzle

  Troba les paraules.

  Word Search Puzzle

  Troba les paraules que hi ha en la sopa de lletres.

 • Crossword Puzzle

  Mots encreuats.

  Crossword Puzzle

  Contesta a les definicions amb les paraules correctes.