His activities

 • Matching Game

  Relaciona les paraules amb l'opció correcta. Relaciona les paraules que porten dièresi i les que no.

 • Memory Game

  Troba les parelles 6

  Memory Game

  Troba les paraules que corresponen a cada fotografia. Les paraules que vas a trobar porten dièresi.

 • Fill in the Blanks Game

  Completa els llocs. 5

  Fill in the Blanks Game

  Completa els llocs amb paraules que te donen. Algunes podrien estar mal escrites, si es aixina corregeix-les i escruiles de forma correcta en el seu lloc