Her activities

  • Matching Game

    Wie hoort bij wie? (D)

    Matching Game

    Deze opdracht gaat over de geallieerden, de centralen en de neutralen. Welke landen horen bij de geallieerde, welke bij de centralen en welke landen zijn neutraal?