His activities

 • Video Quiz

  Es realitzaran preguntes sobre el vídeo que s'exposa per a refermar coneixements sobre la unitat temàtica de l'aigua

 • Quiz

  Activitats tipus test amb diverses respostes a triar una i solament una és correcta.

 • Fill in the Blanks Game

  El cicle de l´aigua

  Fill in the Blanks Game

  Els alumnes han de completar els espais amb les paraules adequades i relacionades amb el cicle de l´aigua.

 • Matching Columns Game

  Els estats de l´aigua

  Matching Columns Game

  Activitat que treballa els estats de l'aigua en sòlid, líquid i gasós. Els alumnes són capaços d'identificar els estats de l'aigua a través d'imatges