His activities

 • Unscramble Words Game

  Cims del relleu espanyol

  Unscramble Words Game

  Ordena de major a menor alçada els diferents cims del territori espanyol.

 • Map Quiz

  Conèixer les principals serralades, mesetes i depressions d'Espanya.

 • Word Search Puzzle

  Conceptes clau

  Word Search Puzzle

  Sopa de lletres dels conceptes clau en geografia.

 • Map Quiz

  Mapa de les CCAA

  Map Quiz

  Posar nom a cada Comunitat Autònoma.

 • Matching Columns Game

  Què representa cada mapa?

  Matching Columns Game

  Mapes mundials amb representació d'una variable.

 • Fill in the Blanks Game

  Tipus de mapes

  Fill in the Blanks Game

  Conèixer les definicions dels principals tipus de mapes que existeixen (físic, polític, topogràfic...).

 • Map Quiz

  Climes d'Europa

  Map Quiz

  Localització de cada zona climàtica d'Europa.