Her activities

  • Word Search Puzzle

    Hizki zopa

    Word Search Puzzle

    Aurki itzazue hizki zopa honetan gure Sekuentzia Didaktikoan zehar landuko ditugun alderdietariko zenbait. Guztira bost hitz dira aurkitu beharrekoak. Hitz horiek modu bertikalean zein horizontale...