Her activities

 • Matching Columns Game

  Paraula/definició

  Matching Columns Game

  Activitat que pretén relacionar paraules amb la seua definició.

 • Fill in the Blanks Game

  Text sobre productivitat

  Fill in the Blanks Game

  Activitat consistent a completar paraules sobre un text referent a la productivitat.

 • Quiz

  Activitat test on els alumnes podran comprovar el seu nivell d'adquisició de coneixements sobre la unitat didàctica "La funció de producció"