His activities

  • Map Quiz

    Situa al mapa els següents accidents geogràfics. (golfs, puigs, estrets i vessants)

  • Map Quiz

    Situa els següents accidents geogràfics. (Mars, caps i llacs)

  • Map Quiz

    Situa els següents accidents geográfics. (oceans, penínsules, serralades, illes i rius)