Her activities

  • Word Search Puzzle

    sopa de lletres de socials

    Word Search Puzzle

    heu de trobar diferents formes del relleu: 5 formes del relleu terrestres o continentals, 5 formes del relleu de costa, i 5 formes del relleu submarí o oceanic.