His activities

 • Matching Game

  Títols i autors

  Matching Game

  Relaciona els següents títols de llibres de poesia amb els seus autors.

 • Fill in the Blanks Game

  Referents literaris

  Fill in the Blanks Game

  Completa els noms dels referents literaris d'Aurora Luque, Eloy Sánchez Rosillo i Elvira Sastre: els noms dels poetes els quals els van animar a convertir-se en poetes.

 • Quiz

  Tria la resposta correcta a les següents preguntes sobre els poetes del blog.