His activities

 • Fill in the Blanks Game

  Hikayeyi Tamamlıyorum

  Fill in the Blanks Game

  Metindekiboşlukları yandaki kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız. Öğrenciden metindeki boşlukları tamamlaması istendiğinde % 100 doğrulukla metni tamamlar.

 • Memory Game

  Renkler

  Memory Game

  Aynı renkleri birbirleriyle eşleştiriniz. öğrenciden aynı renkleri birbirleriyle eşleştirmesi istendiğinde % 100 doğrulukla aynı renk kartları birbiriyle eşleştirir.

 • Map Quiz

  Verilen bölge isimlerini haritada işaretleyiniz. Öğrenciye ülkemizdeki bölgeler söylendiğinde %100 doğrulukla söylenen bölgeyi işaretler

 • Unscramble Letters Game

  sesi bul

  Unscramble Letters Game

  Sesin hangi hayvana ait olduğunu bulunuz. Öğrenciye duyduğu sesin hangi hayvana ait olduğu sorulunca % 100 doğrulukla sesin hangi hayvana ait olduğunu bilir.

 • Matching Columns Game

  Duyu Organlarımız

  Matching Columns Game

  Duyu organlarımızın isimlerini verilen görsellerle eşleştiriniz. Öğrenci kendisine verilen duyu organları ile görselleri % 100 doğrulukla eşleştirir.

 • Matching Game

  Duyularımız

  Matching Game

  Aşağıda verilen duyu organlarıyla duyuları birbiriyle eşleştiriniz. Öğrenci kendisine verilen duyu organlarıyla duyuların eşlemesi istendiğinde %100 doğrulukla eşleştirir.

 • Crossword Puzzle

  Ali Baba'nın Çiftliği

  Crossword Puzzle

  Duyduğunuz hayvan seslerinin hangi hayvana ait olduğunu yazınız. öğrenci duyduğu hayvan seslerinin hangi hayvana ait olduğunu % 100 doğrulukla bilir.