Her activities

 • Quiz

  Es tracta de contestar diferents preguntes per a evaluar els conocimients adquirits

 • Fill in the Blanks Game

  Completar els buits

  Fill in the Blanks Game

  S´ha de rellenar els buits que apareixen al text.

 • Matching Game

  RELACIONAR

  Matching Game

  Aquesta activitat consisteix en relacionar conceptes. Un grup ha d´estar format per conceptes precedents a la filosofia de Plató i un altre per conceptes posteriors.