New Activity

Educaplay

All the activities
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
Phuong Nguyen Thi Bich

Phuong Nguyen Thi Bich

40 Activities

Member since: 14th of October 2016

Quiz

Chủ đề 3.2

0 Like

Nội dung các điều kiện & điều khoản của một HĐMBHHQT

Phuong
Matching Game

Chủ đề 3.1

0 Like

Tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Phuong
Matching Columns Game

Chủ đề 1.2

0 Like

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI THƯƠNG

Phuong
Interactive Map

Chủ đề 5.3

0 Like

Các kỹ thuật đàm phán trực tiếp

Phuong
Quiz

Chủ đề 5.2

0 Like

Phân tích các thông tin thu thập để xây dựng chiến lược đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Phuong
Matching Game

Chủ đề 5.1

0 Like

Tổng quan về đàm phán trong kinh doanh quốc tế

Phuong
Interactive Map

Chủ đề 7.2

0 Like

Quy trình các bước nhập khẩu hàng hóa

Phuong
Interactive Map

Chủ đề 7.1

0 Like

Quy trình các bước xuất khẩu hàng hóa

Phuong
Video Quiz

Chủ đề 6.1

0 Like

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

Phuong
Matching Mosaic Game

Chủ đề 6.2

0 Like

Vận đơn đường biển (Bill of Lading -B/L)

Phuong
Fill in the Blanks

Chủ đề 4.3

0 Like

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Phuong
Crossword puzzle

CHỦ ĐỀ 4.2

0 Like

Phương thức Nhờ thu

Phuong
Crossword puzzle

CHỦ ĐỀ 4.1

0 Like

Phương thức CAD

Phuong
Quiz

Chủ đề 2.2

0 Like

Nội dung các điều kiện Incoterms 2010

Phuong
Matching Game

chủ đề 2.1

0 Like

Phân chia chi phí giữa hai bên mua bán trong Incoterms

Phuong
Matching Game

Chủ đề 1.1

0 Like

Các hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa

Phuong
Matching Columns Game

CHỦ ĐỀ 1.3

0 Like

CHƯƠNG 1: TOÀN CẦU HÓA TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA

Phuong
Crossword puzzle

CHỦ ĐỀ 1.1 &1.2

0 Like

CHƯƠNG 1: TOÀN CẦU HÓA VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TOÀN CẦU HÓA

Phuong
Video Quiz

CHỦ ĐỀ 2.1- Chuỗi giá trị toàn cầu của DELL- notebook

0 Like

Chương 2: KDQT- Lợi ích khi tham gia vào KDQT

Phuong
Word Search Puzzle

CHỦ ĐỀ 2.2 - CÁC PHƯƠNG THỨC KINH DOANH QUỐC TẾ

0 Like

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (KDQT) CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Phuong

< Previous 1 2 Next >