Educaplay

Educaplay
Create a free account
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
Lluis Duran Paino

Lluis Duran Paino

11 Activities

Member since: 30th of January 2017

Quiz

Pas de problema a fracció

0 Like

Els alumnes hauran de trobar la fracció o operacions de fraccions que corresponen a l'enunciat del problema.

Lluis
Jumbled Sentence

Ordena els nombres racionals

0 Like

Ordenar els nombres de menor a major

Lluis
Matching Columns Game

Operacions amb fraccions

0 Like

Calcula el resultat de les operacions amb fraccions

Lluis
Matching Columns Game

Fracciones equivalentes

0 Like

Encuentra las fracciones equivalentes.

Lluis
Collection

Nombres racionals

0 Like

Col·lecció d'exercicis per a matemàtiques de 3r de la ESO amb metodologia CLIL.

Lluis
Quiz

El procés tecnològic

0 Like

Definicions i questions sobre el procés tecnològic

Lluis
Quiz

Coneixements d'Educaplay

0 Like

Qüestionari per a evaluar els coneixements sobre Educaplay.

Lluis
Alphabet Game

Tecnología

0 Like

Preguntas varias sobre ciencia.

Lluis
Alphabet Game

Familia

0 Like

Prueba familiar papi

Lluis
Collection

Tecnología

0 Like

Ejercicios de tecnología

Lluis