New Activity

Educaplay

This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
OLAYA QUEIRUGA SANTAMARÍA

OLAYA QUEIRUGA SANTAMARÍA

36 Activities

Member since: 22nd of May 2018

Jumbled Word

SEAG0211

0 Like

Quen foi designado como entidade de acreditación de Verificadores en España?

OLAYA
Crossword puzzle

SEAG0309

0 Like

Complete o seguinte encrucillado:

OLAYA
Fill in the Blanks

SEAG0309

0 Like

Cal é o procedemento de actuación ante un accidente?

OLAYA
Fill in the Blanks

SEAG0109

0 Like

Complete a seguinte frase:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

SEAG0109

0 Like

Procure cinco espazos naturais protexidos en Galicia:

OLAYA
Jumbled Sentence

IMAI0108

0 Like

Complete a seguinte frase:

OLAYA
Jumbled Word

IMAI0108

0 Like

Ordene as letras:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ENAS0110

0 Like

Procure, na seguinte sopa de letras, palabras relacionadas con esta especialidade:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ENAC0108

0 Like

Procure, na seguinte sopa de letras, termos relacionados coa eficiencia enerxética:

OLAYA
Crossword puzzle

ENAC0108

0 Like

Complete o seguinte encrucilado:

OLAYA
Alphabet Game

ENAE0208

0 Like

Indique o termo que se corresponde con cada definición:

OLAYA
Crossword puzzle

ELES0208

0 Like

Resolva o seguinte encrucillado sobre principais consecuencias / efectos do paso da corriente eléctrica a través do corpo humano.

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ELES0208

0 Like

Procure, na seguinte sopa de letras, elementos que compoñen un sistema domótico:

OLAYA
Jumbled Word

ELES0208

0 Like

Ordene as seguintes letras ata formar a palabra correspondente coa definición:

OLAYA
Matching Game

ELES0108

0 Like

Relaciona as seguintes averías coas súas posibles causas:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ELEQ0311

0 Like

Procura, na seguinte sopa de letras, parámetros imporrtantes a ter en conta nunha antena:

OLAYA
Jumbled Sentence

ELEM0311

0 Like

Ordena as seguintes palabras ata formar unha frase sobre INSTALACIÓN DE EQUIPOS E ELEMENTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

OLAYA
Jumbled Sentence

ELEM0210

0 Like

Ordene as seguintes palabras:

OLAYA

< Previous 1 2 Next >