Educaplay

Educaplay
Create a free account
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
OLAYA QUEIRUGA SANTAMARÍA

OLAYA QUEIRUGA SANTAMARÍA

36 Activities

Member since: 22nd of May 2018

Jumbled Word

SEAG0211

0 Like

Quen foi designado como entidade de acreditación de Verificadores en España?

OLAYA
Crossword puzzle

SEAG0309

0 Like

Complete o seguinte encrucillado:

OLAYA
Fill in the Blanks

SEAG0309

0 Like

Cal é o procedemento de actuación ante un accidente?

OLAYA
Fill in the Blanks

SEAG0109

0 Like

Complete a seguinte frase:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

SEAG0109

0 Like

Procure cinco espazos naturais protexidos en Galicia:

OLAYA
Jumbled Sentence

IMAI0108

0 Like

Complete a seguinte frase:

OLAYA
Jumbled Word

IMAI0108

0 Like

Ordene as letras:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ENAS0110

0 Like

Procure, na seguinte sopa de letras, palabras relacionadas con esta especialidade:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ENAC0108

0 Like

Procure, na seguinte sopa de letras, termos relacionados coa eficiencia enerxética:

OLAYA
Crossword puzzle

ENAC0108

0 Like

Complete o seguinte encrucilado:

OLAYA
Alphabet Game

ENAE0208

0 Like

Indique o termo que se corresponde con cada definición:

OLAYA
Crossword puzzle

ELES0208

0 Like

Resolva o seguinte encrucillado sobre principais consecuencias / efectos do paso da corriente eléctrica a través do corpo humano.

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ELES0208

0 Like

Procure, na seguinte sopa de letras, elementos que compoñen un sistema domótico:

OLAYA
Jumbled Word

ELES0208

0 Like

Ordene as seguintes letras ata formar a palabra correspondente coa definición:

OLAYA
Matching Game

ELES0108

0 Like

Relaciona as seguintes averías coas súas posibles causas:

OLAYA
Wordsearch Puzzle

ELEQ0311

0 Like

Procura, na seguinte sopa de letras, parámetros imporrtantes a ter en conta nunha antena:

OLAYA
Jumbled Sentence

ELEM0311

0 Like

Ordena as seguintes palabras ata formar unha frase sobre INSTALACIÓN DE EQUIPOS E ELEMENTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

OLAYA
Jumbled Sentence

ELEM0210

0 Like

Ordene as seguintes palabras:

OLAYA

< Previous 1 2 Next >