New Activity

Educaplay

All the activities
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
Estela Sanchez

Estela Sanchez

15 Activities

Member since: 21st of July 2018

Matching Columns Game

RELACIONAR

0 Like

Relacionar els joguets.

Estela
Matching Columns Game

RELACIONAR

0 Like

RELACIONAR ELS MOBLES AMB LA IMATGE.

Estela
Matching Columns Game

RELACIONAR

0 Like

RELACIONA LA IMATGE DE LES PARTS DE LA CASA AMB LA PARAULA.

Estela
Matching Columns Game

RELACIONAR

0 Like

RELACIONAR PECES DE ROBA AMB LA PARAULA.

Estela
Matching Columns Game

Relacionar

0 Like

Relacionar les imatges de peces de roba amb la paraula.

Estela
Matching Columns Game

Relaciona

0 Like

Relacionar els instruments amb la seua imatge.

Estela
Crossword puzzle

Mots encreuagats

0 Like

Busca instruments musicals.

Estela
Fill in the Blanks

Endevinalla

0 Like

Endevina de quin instrument es tracta.

Estela
Riddle

Endevina el instrument musical

0 Like

Endevinar un instrument musical segon la descripció.

Estela
Matching Game

Instruments musicals

0 Like

Joc de classificar tipus d'instruments.

Estela
Quiz

Les propietats de l'aigua

0 Like

Contestar aquest test

Estela
Riddle

ENDEVINALLES AQUÀTIQUES

0 Like

ESTÀ A L'AIXETA, ESTÀ A LA MAR, CAU DEL CEL I AL CEL VA.

Estela