Educaplay

Educaplay
Create a free account
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
Belen Estrany

Belen Estrany

5 Activities

Member since: 14th of October 2012

Crossword puzzle

Multiplicacions

0 Like

Es tracta d'una activitat per conèixer les parts i propietats de la multiplicació

Belen
Jumbled Word

Religió

1 Like

Identifica 3 verges representatives mexicanes i 3 d'espanyoles

Belen
Crossword puzzle

Mexicocruci

0 Like

En aquest mot encreuat hauràs d'identificar els diferents elements i carcateristiques de Mèxic

Belen
Crossword puzzle

Meses maya

0 Like

Clasifica los meses maya según la explicación que da

Belen
Riddle

Instrumentos

0 Like

Identifica los diferentes instrumentos que suenan y clasificalos según se encuentren en los mariachis o no

Belen