Educaplay

Educaplay
Create a free account
This site uses cookies in order to enhance your user experience and customize contents. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. × Close
Andrea González

Andrea González

5 Activities

Member since: 14th of October 2012

Matching Game

Relaciona

0 Like

Relaciona cada terme amb dos elements.

Andrea
Wordsearch Puzzle

Llengües i dialectes

0 Like

A aquesta sopa de lletres es troben amagades llengües i dialectes de la República Democràtica del Congo i d'Espanya. Seríeu capaços de trobar-les?

Andrea
Fill in the Blanks

Completa i recorda.

0 Like

Completa els espais en blanc després d'haver llegit la informació donada sobre la República Democràtica del Congo.

Andrea
Matching Game

Llengües

0 Like

Com ja sabeu a un país podem trobar la llengua oficial i dialectes, aixó com altres llengües, segons el territori. Sabríes agrupar cada les llengües amb el...

Andrea