New Activity
Play Matching Game
1. grupo 1
2. grupo 2
3. grupo 3
4. grupo 4
5. grupo 5
6. grupo 6

0,98 €

34,50 €

siete coma veinte euros

trece euros y seis céntimos

ciento veinte coma cero cinco euros

siete euros y veinte céntimos

ochenta y dos euros y catorce céntimos

trece como cero seis euros

treinta y cuatro euros y cincuenta céntimos

120,05 €

82,14 €

cero coma noventa y ocho euros

treinta y cuatro coma cincuenta euros

noventa y ocho céntimos

ciento veinte euros y cinco céntimos

13,06 €

7,20 €

ochenta y dos coma catorce euros