New Activity
Play Matching Game
1. Tracheotomie
2. tracheostomie

Onbehandelbare aspiratie

spraak is mogelijk

Obstructie van de bovenste luchtwegen

geen stembanden

steeds canule aanwezig

Neurologische aandoeningen

risico op aspiratie

Langdurig of chronisch gebruik van kunstmatige ademhaling

Bescherming van de longen

Ingrepen die grote of definitieve slikproblemen veroorzaken

definitief

tijdelijk

Blijvende obstructie van de bovenste luchtwegen Oncologische patiënten/laryngectomie

ademhaling enkel via stoma