His activities

 • Matching Columns Game

  Relacionar. P.F 4tB

  Matching Columns Game

  Relaciona el pronom feble amb l'oració corresponent. No hi ha màxim de temps.

 • Fill in the Blanks Game

  Completar P.F 4t B

  Fill in the Blanks Game

  Completa amb el pronom feble corresponent. Pot estar dues vegades. Has d'estar COMPLETAment segur de que l'opció és correcta.

 • Quiz

  Test 1

  Quiz

  Tria l'opció correcta de cadascun dels pronoms febles.