Her activities

 • Matching Game

  Esta activitat servirà per a repassar la classificació dels diferents tipus d`aliments

 • Fill in the Blanks Game

  ELS ALIMENTS

  Fill in the Blanks Game

  Completa les frases següents col-locant la paraula que corresponga.

 • Quiz

  Esta activitat servirà per a repassar els continguts de la unitat