Her activities

 • Quiz

  Esta actividade fará referencia a gran escritora galega, Rosalía de Castro, unha das poetas máis importantes do século XIX. Os nenos e as nenas levarán a cabo este test ao finalizar o temario referent...

 • Crossword Puzzle

  Neste crucigrama vamos a intentar que o noso alumnado cunha anterior explicación coñeza a mulleres galegas moi importantes para a historia de Galiza.

 • Unscramble Letters Game

  Non estaban tolas

  Unscramble Letters Game

  Un pobo que non coñece a súa historia din que estará condeado a repetila. Por iso con esta actividade queremos visibilizar a dúas mulleres, Maruxa e Coralia, quenes viron a represión do réxime proclam...

 • Matching Game

  Os estereotipos de xénero son aquelas crenzas sociais sobre como son ou como deben ser as mulleres e os homes, ao mesmo tempo que se establece o papel que deberán desenvolver na sociedade. Ademais de...

 • Word Search Puzzle

  Que queres ser de maior?

  Word Search Puzzle

  división do que se espera de nós segundo sexamos mulleres ou homes. A linguaxe, como a representación da realidade que é, tamén reproduce estes estereotipos. Para rachar con isto, proponse esta sopa ...

 • ABC Game

  Nesta activdade darémoslle aos nosos alumnos e alumnas unha definición referente ao campo da igualdade e terán que dicirnos a palabra que lle corresponde a cada definición. Intentamos que o alumnado...

 • Video Quiz

  Esta actividade fará referencia a gran escritora galega, Rosalía de Castro, unha das poetas máis importantes do século XIX. Os nenos e as nenas levarán a cabo este test ao finalizar o temario referent...