His activities

 • Fill in the Blanks Game

  Definició de quadern

  Fill in the Blanks Game

  Completa en el teu quadern la següent definició

 • Matching Columns Game

  Material de laboratori

  Matching Columns Game

  Relaciona amb fletxes els següents materials amb la utilitat que tenen en el laboratori galènic

 • Word Search Puzzle

  utillatge laboratori

  Word Search Puzzle

  utillatge per a l'elaboració de fórmules magistrals i preparades oficinals, i per al control de qualitat de matèries primeres i de producte acabat del NIVELL 1.

 • Crossword Puzzle

  utillatge laboratori

  Crossword Puzzle

  utillatge per a l'elaboració de fórmules magistrals i preparades oficinals, i per al control de qualitat de matèries primeres i de producte acabat del NIVELL 1.