Her activities

 • Crossword Puzzle

  As partes dunha sesión

  Crossword Puzzle

  Realiza esta sinxela e divertida actividade sobre as partes dunha sesión. Ollo co tempo!...

 • Matching Columns Game

  Adaptámonos, Coñecémonos 2

  Matching Columns Game

  A continuación, relacionade as columnas correspondentes. ...

 • Matching Game

  Na seguinte actividade debedes relacionar as frases/conceptos que se correspondan, unha vez estudada a teoría dispoñible no blog de aula. ...

 • Memory Game

  Na seguinte actividade, teredes que relacionar as frases coas imaxes correspondentes....

 • Fill in the Blanks Game

  Fálame do Wushu

  Fill in the Blanks Game

  A continuación ides realizar a proba de avaliación teórica da sétima unidade didáctica do curso. Teredes que encher os ocos baleiros con palabras axeitadas, para describir os movementos das técnicas v...

 • Quiz

  Responde ás seguintes cuestións sobre hixiene postural en accións da vida cotiá no tempo dado e sen cometer erros. Sorte!...

 • Quiz

  Observade ben as imaxes (tedes tempo), e lede ben as preguntas. Seleccionade as respostas correspondentes ás posturas correctas do saúdo ao sol visto en clase. Sorte!...