His activities

 • Matching Game

  Tipus d'arxius

  Matching Game

  Relaciona cada tipus d'arxiu amb l'extensió del seu nom....

 • Matching Game

  Relaciona cadascun dels següents sistemes d'emmagatzematge amb la seva capacitat....

 • Map Quiz

  Indica el nom del tipus d'esforç a què està sotmès cadascun dels elements de la figura següent (tracció, compressió, flexió, torsió, cisallament)...

 • Crossword Puzzle

  Propietats dels materials

  Crossword Puzzle

  Omple els mots encreutats amb paraules relacionades amb les propietats dels materials....

 • Word Search Puzzle

  Parts dels troncs

  Word Search Puzzle

  Busca paraules corresponents a les parts del tronc d'un arbre...

 • Matching Game

  Procés tecnològic

  Matching Game

  Indica l'ordre correcte de les fases del procés tecnològic...

 • Word Search Puzzle

  Els metalls

  Word Search Puzzle

  Busca el nom de 7 metalls...

 • Word Search Puzzle

  Les eines

  Word Search Puzzle

  Busca el nom de 6 eines enmig de les lletres....

 • Fill in the Blanks Game

  La tecnologia

  Fill in the Blanks Game

  Definició de tecnologia...