New Activity
Play Crossword Puzzle
1 Qualitat del so que indica si un so és fort o fluix
2 Quan no sentim cap so
3 Unitat de mesura de la intensitat o volum dels sons
4 Persona o objecte que produeix un so
5 Qualitat que indica qui està produint el so
6 Qualitat del so que indica si un so és llarg o curt
7 Membrana que està situada a l'oïda i que transmet el so
8 Quan un so no és agradable a l'oïda
9 Qualitat del so que indica si un so és greu o agut
10 Òrgan receptor del so o vibració
9
7
5
4
10
2
6
1
8
3