New Activity
Play Fill in the Blanks Game
De ____________________ is een ____________________ dat in ____________________ leeft . Het heeft ____________________ poten en een lange ____________________ . Het is een van de ____________________ dieren . Ze eten ____________________ .