New Activity
Play Crossword Puzzle
1 Templo musulmán.
2 Mes de xaxún.
3 A profesión de fe, primeiro piar do Islam, recitada cinco veces no día.
4 Unha das cidades na que viviu Mahoma. "A cidade do profeta", antes Yatrib.
5 Día festivo semanal, dedicado á oración comunitaria nas mesquitas.
6 Gran profeta do Islam.
7 Gran santuario da gran mesquita de A Meca. Onde Abraham atou o camelo.
8 Número de veces ao día que reza un musulmán.
9 Libro sagrado do Islam.
10 Cidade sagrada do Islam.
11 Século no que apareceu o Islam.
6
4
8
5
2
3
9
7
11
1