New Activity
Play Map Quiz
1.

Cuerpo Calloso

2.

Tálamo

3.

Quiasma óptico

4.

Protuberancia

5.

Glándula pituitaria o hipófisis

6.

Lóbulo frontal

7.

Lóbulo parietal

8.

Lóbulo occipital

9.

Bulbo raquídeo

10.

Médula espinal

11.

Cerebelo

12.

Glándula pineal

13.

Corteza cingulada

14.

Cuerpos mamilares

15.

Hipotálamo