New Activity
Play Froggy Jumps
1. Kerajaan Kediri didirikan pada tahun berapa?
A
1032
B
1042
C
1049
2. Apa agama yang dianut oleh Kerajaan Kediri?
A
Kekristenan
B
Islam
C
Hindu-Buddha
3. Siapakah raja terakhir Kerajaan Kediri?
A
Airlangga
B
Ken Arok
C
Kertajaya
4. Apa yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri?
A
Bencana alam
B
Pemberontakan rakyat
C
Serangan Kerajaan Tumapel dan Singasari
5. Apa yang menjadi mata pencaharian utama penduduk Kerajaan Kediri?
A
Pengrajin
B
Petani
C
Nelayan
6. Siapakah Raja yang membawa Kerajaan Kediri ke masa Kejayaannya?
A
Sri Samarawijaya
B
Sri Kertajaya
C
Jayabaya
7. Apa ramalan yang dianggap sebagai gambaran masa depan Nusantara?
A
Ramalan Jayabaya
B
Ramalan tarot
C
Ramalan cuaca
8. Candi manakah yang merupakan peninggalan Kerajaan Kediri?
A
Candi Borobudur
B
Candi Panataran
C
Candi Mendut
9. Martabat seseorang di Kerajaan Kediri ditentukan oleh?
A
Kasta
B
Ekonomi
C
Tingkah laku
10. Mana prasasti yang berasal kerajaan kediri?
A
Prasasti Sapu Angin
B
Prasasti Cikapundung
C
Prasasti Ulubelu