New Activity
Play Fill in the Blanks Game
Schulden op meer dan één jaar noemt men vreemd vermogen op ____________________ termijn . Een voorbeeld van vreemd vermogen op ____________________ termijn is ____________________ . Dit krediet gebruik je als je ____________________ over te weinig geld beschikt . De bank biedt de handelaar dan de mogelijkheid om meer geld van zijn zichtrekening op te nemen dan erop staat = ? ____________________ - ____________________ - ____________________ ? . Vooraf wordt een maximumbedrag ( = ____________________ ) afgesproken . Als je saldo ____________________ is op je rekening , wordt er een lage ____________________ - rente toegepast . Als je saldo ____________________ is op je rekening , wordt er een ____________________ debet - rente aangerekend . Het nadeel van dit krediet is dat ze zeer ____________________ is . Een kredietkaart bij een warenhuis zoals bvb . Colruyt noemt men een ____________________ Bij een ____________________ wil de verkoper zeker zijn om zijn geld te krijgen . Het speciale document die hiervoor gebruikt wordt is de ____________________ . Er zijn 2 soorten in deze kredietvorm . De eerste is het ____________________ waar de koper de kosten draagt ( komt nog zelden voor ) . De tweede soort is het ____________________ waarbij de ____________________ de kosten betaalt . Dit krediet komt vooral voor bij ondernemingen met ____________________ orders maar wel ____________________ orders .