New Activity
Play Fill in the Blanks Game
El ____________________ va des de començaments del segle ____________________ fins a principis del ____________________ . Es caracteritza per l'expressió d'idees , emocions i ____________________ a través de la música . Els principals instruments són el ____________________ , el ____________________ I l'arpa . ____________________ va ser un important compositor de música per a piano . L'òpera es transforma i es fa més gran . Els compositors d'òpera més rellevants van ser ____________________ i ____________________ .
El moviment ____________________ aprofundeix en les arrels de la cada terra , i es basa en el ____________________ de cada país .
El compositor espanyol nacionalista més important va ser ____________________ .
Van sorgir noves formes musicals , com el ____________________ , que és una composició per a ____________________ i veu .
L'orquestra en aquesta època s'anomena ____________________ , i té fins a 400 músics .
Cal destacar les ____________________ de Mahler .