New Activity
Play Crossword Puzzle
1 Terreny preparat per a afavorir el creixement de les plantes i retindre millor l'aigua
2 Depòsit d'aigua que es forma artificialment per a les poblacions, per a regar terrenys...
3
4
5
6
7 Situat a la mar per a facilitar la càrrega o descàrrega de les embarcacions
8 Terreny pla entre muntanyes
8
4
3
2
1
5