New Activity
Play Fill in the Blanks Game
____________________ zei dat de materie opgebouwd is uit zeer kleine deeltjes atomen .
____________________ zei dat atomen ondeelbaar en massief zijn , ook een constante massa en een bepaald volume hebben
____________________ zei dat atomen niet massief zijn maar ijl en ze bestaan uit een positieve kern met daarrond een wolk van elektronen .
____________________ zei dat atomen massief en neutraal zijn en ze bevatten elektronen .
____________________ zei dat atomen bolvormig zijn met centraal een positieve kern waarrond elektronen zich in bepaalde banen bewegen .