New Activity
Play Fill in the Blanks Game
Pello eta Josu lagunak ____________________ , eta elkarrekin ____________________ ____________________ .
Gaur osteguna ____________________ , eta Pello oso goiz ____________________ ____________________ , goizeko bostetan . Pellok kamioi zahar bat du , eta Iruñetik Bilbora eta Bilbotik Iruñera ____________________ ____________________ ____________________ .
Alaia , jatorra eta berritsua ____________________ Pello , baina gaur ____________________ ____________________ ____________________ oso goiz ____________________ ____________________ , eta lan handia ____________________ ____________________ ____________________ .
Ohetik jaiki , eta arin - arin komunera ____________________ ____________________ . Ostikada batez atea ireki , eta pisa ____________________ ____________________ . Gero , garbitzen hasi da .
Ondoren , sukaldera ____________________ ____________________ gosaltzera , baina ez du ez esnerik eta ez kaferik aurkitu . " Hau desastrea ! " ____________________ ____________________ .
Logelara ____________________ ____________________ , galtzak , alkondara eta zapatillak ____________________ ____________________ , eta gosaldu gabe kalera ____________________ ____________________ .