New Activity
Play Crossword Puzzle
1 Al darrera de tot, instruments de:
2 A la dreta del director, al davant de tot.
3 Membranòfon de so determinat.
4 Darrera el vent fusta hi ha el vent:
5 El més agut de l\'orquestra al costat de la flauta travessera.
6 Entre els violins i els violoncels, en singular.
7 Al costat dels clarinets, amb doble canya.
8 Al centre just darrera de la corda fregada hi ha el vent:
9 Al costat de les flautes, amb doble canya.
10 A l\'esquerra del director, davant de tot.
11 Al darrera dels violins, de corda puntejada:
12 Secció de vent metall: trompeta, trombó, trompa i:
7
11
8
2
1
10
12
9
4
3
5