His activities

  • Word Search Puzzle

    Sopa de Lletres

    Word Search Puzzle

    Busca a la sopa de lletres 3 membres dels Beatles i 2 dels Rolling Stones

  • Map Quiz

    Identifica els logos i els instruments dels 60s i relacionals amb els títols.