His activities

 • Fill in the Blanks Game

  Completa 2

  Fill in the Blanks Game

  Completa els espais en blanc.

 • Memory Game

  Relaciona

  Memory Game

  Relaciona cada paraula amb la definició

 • Memory Game

  PUZZLE

  Memory Game

  Ordena les parts de les imatges

 • Fill in the Blanks Game

  Completa

  Fill in the Blanks Game

  Completa amb les paraules adequades.

 • Crossword Puzzle

  Troba les paraules

  Crossword Puzzle

  Busca les diferents paraules treballades en el temari.