His activities

  • Quiz

    A partir de petits fragments de textos, s'ha de indentificar a quina part de la narració correspon.